Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi nyilatkozatok
Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a www.mariannalepes.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.
A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. augusztus 1-jétől visszavonásig.
Lepés Marianna e.v. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.
A honlap üzemeltetője
Név: Lepés Marianna e.v.
Cím: 1223 Budapest, Rózsakert u. 14.
Képviseli: Lepés Marianna
Adószám: 69133660-1-43
Nyilvántartási szám: 52746394
Bankszámlaszám:  11773133-11148892
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Lepés Marianna
Adatkezelés nyilvántartási szám:
Kapcsolat:
E-mail cím: info@mariannalepes.hu
Telefonszám: +3630/9904997
 1. A szolgáltatás leírása
Az „Egyetértek” gombra kattintással, kártyaadatai megadásával, vagy a kurzusra elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával Ön (mint „Ügyfél”) jogilag kötelező erejű megállapodást köt Lepés Marianna e.v-val (továbbiakban:”Vállalkozó”) (1223 Budapest, Rózsakert u. 14.), az alább részletezett feltételekkel:
Jelen megállapodás elektronikusan, szóban, vagy más módon történő teljesítése során Vállalkozó oktatási, szemináriumi, tanácsadási, coaching és/vagy üzleti coaching szolgáltatások nyújtását vállalja (a „Program”). Jelen szerződés feltételei érvényesek a Vállalkozó által az Ügyfélnek nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra. A Felek megállapodnak, hogy a Program coaching és oktatási jellegű. Jelen Megállapodás értelmében a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások köre kizárólag a jelen Megállapodásban foglaltakra, valamint Vállalkozó honlapján a Program részeként közzétettekre korlátozódik. Vállalkozó fenntartja az Ügyfélnek nyújtandó Program körében biztosítandó szolgáltatások szükség esetén ugyanolyan, vagy összehasonlítható szolgáltatásokkal való helyettesítésének jogát.
 1. Ellenszolgáltatás
Az Ügyfél a pénzbeli ellenszolgáltatást a Vállalkozó honlapján közzétett fizetési ütemezés szerint teljesíti az általa választott fizetési tervnek megfelelően (a „Díj”). Vállalkozó 5% (öt százalék) késedelmi díjat számol fel minden, az Ügyfél által nem határidőben teljesített fizetési részlet tekintetében.
 1. ​Visszatérítés
Jelen Megállapodás végrehajtása során a Díjért teljes mértékben Ügyfél felel. Amennyiben Ügyfél Programon való részvétele bármilyen okból meghiúsul, az Ügyfél a Díj visszatérítésére nem jogosult. Privát coaching foglalkozást igénybe vevő Ügyfél legkésőbb a coaching foglalkozás időpontja előtt 48 órával kérheti az időpont módosítását, lemondását; ellenkező esetben a foglalkozás megtartottnak minősül és Vállalkozó jogosult annak Díjára.
 
 1. ​Visszafizetés és biztonságos fizetési mód
Az Ügyfél által a Vállalkozó részére az Ügyfél számláján történő fizetések végrehajtásához rendelkezésre bocsátott hitelkártya-adatok birtokában, az Ügyfél által meghatározott mértékig, Vállalkozó jogosult megterhelni Ügyfél számláját a megfizetetlen díjak tekintetében a jelen szerződésben meghatározott időpontokban. Amennyiben Ügyfél különböző módokon történő pénzügyi teljesítésű fizetési tervet használ az ellenszolgáltatás Vállalkozó felé történő teljesítésére, Vállalkozó jogosult valamennyi díj beszedésére azok esedékessé válásakor a különböző fizetési módokhoz tartozó, Ügyfél részéről adott külön felhatalmazások nélkül. Ügyfél Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult visszafizetést teljesíteni Vállalkozó számlájára, vagy a biztosítékként nyújtott hitelkártya törlésére. Az Ügyfél felel minden visszafizetés miatt megtérítendő, vagy csoportos beszedés kapcsán felmerült díj megtérítéséért. Az Ügyfél bármely, Vállalkozó rendelkezésére bocsátott hitelkártyaadat megváltoztatása esetén köteles Vállalkozót előzetesen értesíteni.
 1. ​A Szolgáltatások újraértékesítésének tilalma
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Program bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának, vagy a Programhoz való hozzáférésnek bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újraértékesítése, vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 1. ​A szellemi tulajdon átruházásának tilalma: 
Vállalkozó szerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti képzési anyagai kizárólag Ügyfél személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Ügyfél Vállalkozó szellemi tulajdonának használatára Ügyfél üzleti céljai érdekében nem jogosult. Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül Ügyfél nem jogosult a Vállalkozótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Vállalkozó szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Vállalkozó kizárólagos tulajdona. Vállalkozó tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányuló felhatalmazás sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem adható.
A fenti anyagokból idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.
A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
A tananyagok és segédanyagok teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A hozzájuk tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.
A szellemi tulajdon tárgyát képező anyagok nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.
Ezek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.
 1. Változtatás joga és felelősség kizárása
A szellemi termékekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a tartalmakban naprakész információk szerepeljenek.
A képzési anyagokban, segédanyagokban, online vagy offline megjelenő tartalmakban található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfélnek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár az oktatási, tanfolyami és coaching anyagok felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.
 1. Fizetési feltételek
A mariannalepes.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:
8.1. Bankkártya vagy Barion egyenleg
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013
A bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és nem is élünk vissza velük.
8.2. Banki utalás
A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait.
Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének beérkezése után küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük.
Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalják:
Név: Lepés Marianna e.v.
Számlavezető bank:  OTP Bank
Számlaszám: 11773133-11148892
 1. Az elállás joga
9.1 A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.
Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.
A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.
A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).
Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.
Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.
9.2 Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
9.3 Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni, például postán, elektronikus úton küldött levél útján. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
9.4 A Szolgáltató az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül téríti vissza az Ügyfél által teljesített ellenszolgáltatásokat. A visszatérítés az Ügyfél által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfélt semmilyen többletköltség nem terheli.
9.5 Amennyiben Szolgáltató felelősségi körébe eső okból marad el egy rendezvény, Ügyfél nyilatkozatával az alábbi opciók közül választhat:
– részvétel az új időpontban megrendezésre kerülő rendezvényen;
– az Ügyfél által az elmaradt rendezvény helyett választott, Szolgáltató által kínált más rendezvényén, programján történő részvétel az eredeti befizetése erejéig, vagy azt a másik rendezvény díjának megfelelő mértékéig kiegészítve;
– a rendezvény díjának Szolgáltató általi visszatérítése (ennek módját ld. a 8.5. pontban).
 1. ​Felelősségkorlátozások
Vállalkozó szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve a Programba való feliratkozással Ügyfél mentesíti Vállalkozót és a kapcsolódó személyeket minden és valamennyi kár alól, mely bármely okból felmerül. A Program keretében kizárólag oktatási / coaching szolgáltatás nyújtása történik.
Vállalkozó szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve a Programba való feliratkozással Ügyfél mentesíti Vállalkozót bármely és valamennyi felelősség alól, mely bármely okból felmerül. Az Ügyfél vállal az ilyen tranzakciókból származó minden előre látható, valamint előre nem látható kockázatot. Az előző bekezdést figyelmen kívül hagyva, amennyiben Vállalkozó felelősségét megállapítják, Vállalkozó felelőssége Ügyfél, vagy bármely harmadik személy felé az alábbiakra korlátozódik:
a) A felelősségre okot adó körülmény felmerülését megelőző egy hónapban Ügyfél által Vállalkozónak fizetett teljes díj összege, és
b) 1000 USD. A Vállalkozóval szemben felmerült bármely igényt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kell benyújtani az igény első felmerülésétől számított 100 napon belül; a határidő jogvesztő. Az Ügyfél beleegyezik, hogy Vállalkozó nem vonható felelősségre semmilyen, az alábbiak miatt, vagy azok kapcsán felmerült kárért, beleértve, de nem kizárólagosan; közvetlen, közvetett, eseti, különös, gondatlan, következményes vagy nagyértékű károkozásért, melyek a Vállalkozó szolgáltatásainak használatából, vagy az azzal való visszaélésből, illetve a Programra való feliratkozásból fakadnak. Ügyfél beleegyezik, hogy Vállalkozó szolgáltatásait saját kockázatára veszi igénybe.
11. Garancia 
Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a Programban való előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség 100%-ban Ügyfelet terheli. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy Ügyfél a Program sikerének létfontosságú eleme, valamint, hogy Vállalkozó e tekintetben nem ellenőrizheti Ügyfelet. Vállalkozó a jelen Megállapodásban felsorolt vállalásokon és garanciákon kívül semmilyen egyéb, szóbeli, vagy írásbeli kötelezettséget nem vállal jelen Megállapodásban foglaltak teljesítéséért. Vállalkozó nem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy a Program kielégíti Ügyfél elvárásait, valamint arra sem, hogy valamennyi Ügyfél ugyanazokat az eredményeket éri el a Program során.
 1. Tanfolyami szabályzat
​Ügyfél vállalja, hogy Vállalkozóval illetve Vállalkozó egyéb Ügyfeleivel való érintkezése során professzionális, udvarias és tisztelettudó magatartást tanúsít. Ügyfél vállalja, hogy a Vállalkozó által előadott Tanfolyami Szabályzatot / Belső Szabályzatokat betartja. A Tanfolyami Szabályzat megszegése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. Az ilyen okból történő megszüntetés esetén Ügyfél nem jogosult befizetései visszatérítésére és köteles a Díjból hátralévő összeg megfizetésére.
 1. ​A tanfolyami és coaching segédanyagok használata
​Ügyfél hozzájárul, hogy a programról és a tanfolyamokról felvétel készüljön. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a tanfolyami segédanyagokat, az ott készült videó- és hangfelvételeket és az Ügyfél által a tanfolyammal és a Programmal összefüggésben megosztott tartalmakat jövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint Vállalkozó által aj jövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint használja fel, az Ügyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy nevét, hangját, és képmását Vállalkozó jövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint Vállalkozó által a jövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint használja fel, az Ügyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül.
 1. Az orvosi segítség nem helyettesíthető 
Ügyfél hozzájárul, hogy a tanfolyam ideje alatt kiemelt figyelmet fordít megfelelő mentális és egészségi állapotára és amennyiben szükséges, orvosi segítséget vesz igénybe (beleértve, de nem kizárólag a pszichoterápiát). Vállalkozó nem nyújt orvosi, terápiás, vagy pszichoterápiás szolgáltatásokat. Vállalkozó nem tartozik felelősséggel az Ügyfél a coaching folyamat hatására hozott döntéseiért, vagy az abból eredő bármilyen következményekért.
 1. Megszűnés 
​Amennyiben Ügyfél fizetési, vagy jelen Megállapodással kapcsolatos egyéb késedelembe esik, minden fizetési kötelezettsége haladéktalanul lejárttá és esedékessé válik. Vállalkozó ebben az esetben jogosult haladéktalanul beszedni Ügyféltől az esedékes összegeket és megszüntetni további szolgáltatások nyújtását Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, Vállalkozó szolgáltatásainak igénybe vételéből ki kell zárni.
 1. Titoktartás 
​„Bizalmas Információ” az az adat, mely nagy nyilvánosság körében nem közismert az Ügyfél üzleti, vagy személyes viszonyaival kapcsolatban. Vállalkozó vállalja, hogy az Ügyféllel való ügyletei, az Ügyféllel történt egyeztetései, a lebonyolított coaching foglalkozások során, vagy egyéb úton a tudomására jutott semmilyen „Bizalmas Információt” nem oszt meg, nem szolgáltat ki és nem használ fel Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül. Vállalkozó Ügyfél „Bizalmas Információit” a legnagyobb körültekintéssel bizalmasan kezeli és a legmegfelelőbb erőfeszítéseket teszi annak érdekében, hogy megőrizze és megóvja azokat a közzétételtől, jogosulatlan felhasználástól, kémkedéstől, megsemmisüléstől és jogtalan hozzáféréstől.
 1. Rossz hírnév keltésének tilalma 
​Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy Ügyfél részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen Megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti vita esetén Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.
 1. Kártérítés 
​Az Ügyfél köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni, kártéríteni és kártalanítani Vállalkozót, Vállalkozó részvényeseit, meghatalmazottjait, tagjait és jogutódjait bármely és minden követelés és kiadás felmerülése esetén, amely – beleértve korlátozás nélkül az igényeket, károkat, döntéseket, határozatokat, egyezségeket, kivizsgálásokat, kiadásokat, ügyvédi díjakat és kifizetéseket – a termék(ek) ajánlásából, eladásából, és/vagy használatából eredő, vagy azokkal járó okból merül fel, vagy válik fizetendővé, kivéve azonban azon kiadásokat és követeléseket, melyek jelen Megállapodás Vállalkozó, Vállalkozó részvényesei, meghatalmazottjai, tagjai, vagy jogutódjai általi megszegéséből, vagy Vállalkozó súlyos gondatlan, vagy szándékos vétkes magatartásából fakadnak. Ügyfél Vállalkozó álláspontját osztja bármely jogi, szabályozási eljárásban, vagy hasonló eljárásban, mely jelen Megállapodásból ered, vagy azt érinti. Vállalkozó elismeri és egyetért, hogy részvényesei, meghatalmazottjai, képviselői, tagjai és jogutódjai nem tehetők személyükben felelőssé, vagy kötelezetté Vállalkozó bármely tevékenysége, vagy képviselete vonatkozásában.
 1. Értelmezés 
​Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a Vállalkozó, vagy Vállalkozó meghatalmazottjai által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen szerződés rendelkezései irányadók.
 1. Hatályos jog és illetékes bíróság megválasztása 
​Jelen Megállapodást a Magyar állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen Megállapodásból felmerülő jogvita esetére a Magyar Állam Fővárosi Bírósága, kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes Fél jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes Fél által jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítése érdekében.
 1. Teljeskörű megállapodás 
​Jelen Megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírva, írásban módosítható.
 1. Hatály fenntartása 
​A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e Megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók a Megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.
 1. Részleges érvényesség
​Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a jövőben érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, a Megállapodás, vagy rendelkezés fennmaradó részét ez nem érinti, az az érvénytelen résztől eltekintve érvényben marad.
 1. Egyéb rendelkezések 
​Az „Egyetértek” gombra kattintva Felek megállapodnak, hogy bármely egyén, munkatárs, vagy kedvezményezett JELEN MEGÁLLAPODÁST magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Megállapodás faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.
 1. Adatgyűjtés
A honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Vállalkozó ezeket az adatokat kizárólag az Ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.
 1. Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)
Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.
A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.
A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.
Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. A hírlevelekben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).
 1. Adatvédelem
A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
Ez alól kivételt képez a Barionon keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a Barion biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a Vásárlási útmutató részben olvasható.
Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@mariannalepes.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Vállalkozó.
 1. Linkek
A honlapon, valamint az oktatási és coaching anyagokban találhatóak linkek más weboldalakra mutathatnak. Vállalkozó nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.
Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Vállalkozó kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a honlapon, valamint az oktatási és coaching anyagokban található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.
 1. Vásárlás, megrendelés
A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.
Termék megrendelési feltételek
Végfelhasználói szerződés
A kiválasztott termékek megrendelését követően a Megrendelő email-ben értesül arról, hogy Vállalkozó a megrendelését fogadta.
A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz.
A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldi Vállalkozó.
A mariannalepes.hu honlap-rendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.
 1. Vásárlási útmutató
A mariannalepes.hu honlap oldalain lehetőség van tréningek, illetve online tananyagok, un. infótermékek megvásárlására.
A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált salesautopilot megrendelő űrlapokon történnek.
Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)
A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.